• โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • 278530617_145582951236539_7518810174422607300_n.jpg

  การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว

 • 278504377_145583597903141_2775969217868866179_n.jpg

  การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว

 • 1661179890-278282941_145589341235900_4298116764040436384_n.jpg

  การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว

 • 278255968_145589497902551_133083413277607168_n.jpg

  การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว

 • 278508694_145582151236619_8697602631183122204_n.jpg

  การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร