• โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ทุกรายการ จากตัวแทนศูนย์ 12 ทีม.รร.บ้านหนองบัว เข้าชิงชนะเลิศ นะครับ วิ่ง 100 เมตร ชาย 8 ปี วิ่ง 100 เมตร หญิง 10 ปี วิ่ง 4?100 ชาย 8 ปี วิ่ง 4?100 หญิง 10 ปี

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ทุกรายการ จากตัวแทนศูนย์ 12 ทีม.รร.บ้านหนองบัว เข้าชิงชนะเลิศ นะครับ วิ่ง 100 เมตร ชาย 8 ปี วิ่ง 100 เมตร หญิง 10 ปี วิ่ง 4?100 ชาย 8 ปี วิ่ง 4?100 หญิง 10 ปี