• โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

อัลบัมทั้งหมด

ในการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ในการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2

ในการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 3

นจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2563 นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา. ได้บริจาคชุดกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย 12 อำเภอชุมพวง

หนองบัวได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย 12 ปี และประเภทกรีฑาอีกหลายรางวัลได้เป็นตัวแทนของศูนย์ที่ 12 กีฬาศูนย์เครือข่ายที่ 12 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล 12

โรงเรียนบ้านหนองบัวขอขอบพระคุณ คุณ อบต.เต้า ที่มอบเสื้อกีฬา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว สู้ศึกกีฬากรีฑานักเรียน สพป.นม.เขต7

โรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายที่ 12 ในการแข่งขันกีฬา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7

ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย12ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบแรก นัดที่2 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศูนย์เครือข่ายที่ 12 2 - 0 รร. ศูนย์1 เราได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ทุกรายการ จากตัวแทนศูนย์ 12 ทีม.รร.บ้านหนองบัว เข้าชิงชนะเลิศ นะครับ วิ่ง 100 เมตร ชาย 8 ปี วิ่ง 100 เมตร หญิง 10 ปี วิ่ง 4?100 ชาย 8 ปี วิ่ง 4?100 หญิง 10 ปี

ผักไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโปนิกส์ ที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองได้ทั้งเรียนรู้และได้อิ่มท้องนำมาทำอาหารกลางวัน ผลผลิตจากผักไฮโดรโปนิกส์ทำอาหารกลางวันของนักเรียนให้นักเรียนทานกันทุกคน นะครับ เน้นให้นัก

วันศุกร์ ที่8 ม.ค.64คณะกรรมการติดตามจากจังหวัดออกติดตามการเตรียมงานของโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 8 ม.ค.64 ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาออกรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน

วันที่ 9 ม.ค.64 คณะทีมงานร่วมแรงช่วยกัน เตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ภาพการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวันพระราชทาน ระดับจังวัด ของโรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

ขอขอบคุณ นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาศ นายอำเภอชุมพวง ที่สนับสนุน ให้คำปรึกษา การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

ในศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน2563 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้ลงพื้นที่ประชุมในหมู่บ้าน นำโดย ผอ. ยุทธศาสตร์ วาดวงศรี และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัว พร้อมด้วยผู้ใหญ่สมบัติ ห่อไธสง และชาวบ้าว

โรงเรียนบ้านหนองบัวขอขอบพระคุณ บริษัทอีทีเอ (ETA) ประเทศไทยจำกัด ที่บริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการศึกษาได้แก่ จอคอมพิวเตอร์ 24 จอ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 11ชุด

นักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านหนองบัว "เรารักในหลวง" ปลูกฝังสิ่งที่พ่อทำให้ลูกๆ

รับทุนยากจนพิเศษ วันที่ 15 ต.ค.63

ผักไฮโดรโปนิกส์

การเพาะเห็ดนางฟ้า

กิจกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประกอบการเรียน

กิจกรรม อบรมคุณธรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัวรับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

กิจกรรมโครงการสุขภาพจิตสุขภาพกายสร้างได้ด้วยโยคะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.63 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นม.7

9 ส.ค.63 อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นม.7

ศึกษาดูงาน(ฝ่ายเทคโนโลยี)&งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 6,7,8 ส.ค.63 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ของศูนย์12อ.ชุมพวง

กิจกรรมไหว้ครูบ้านหนองบัว สพป.นม.7

วารสารประสัมพันธ์โรงเรียน