• โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 22 ส.ค. 65
2 การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 22 ส.ค. 65
3 การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 22 ส.ค. 65
4 การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 22 ส.ค. 65
5 การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 13 เม.ย. 65
6 ขอบคุณท่าน ผอ.สพป.นม.7 ท่านนายอำเภอชุมพวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รร.และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมิน รร.พระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ทั่วไป 21 ม.ค. 64
7 ขอบคุณท่าน ผอ.สพป.นม.7 ท่านนายอำเภอชุมพวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รร.และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมิน รร.พระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ทั่วไป 21 ม.ค. 64
8 ขอบคุณท่าน ผอ.สพป.นม.7 ท่านนายอำเภอชุมพวง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รร.และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมิน รร.พระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ทั่วไป 21 ม.ค. 64
9 ผักไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโปนิกส์ ที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองได้ทั้งเรียนรู้และได้อิ่มท้องนำมาทำอาหารกลางวัน ผลผลิตจากผักไฮโดรโปนิกส์ทำอาหารกลางวันของนักเรียนให้นักเรียนทานกันทุกคน นะครับ ทั่วไป 12 ม.ค. 64
10 ผักไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโปนิกส์ ที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองได้ทั้งเรียนรู้และได้อิ่มท้องนำมาทำอาหารกลางวัน ผลผลิตจากผักไฮโดรโปนิกส์ทำอาหารกลางวันของนักเรียนให้นักเรียนทานกันทุกคน นะครับ ทั่วไป 12 ม.ค. 64
11 นจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2563 นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา. ได้บริจาคชุดกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย 12 อำเภอชุมพวง ทั่วไป 12 ม.ค. 64
12 จันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2563 นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา. ได้บริจาคชุดกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย 12 อำเภอชุมพวง ทั่วไป 12 ม.ค. 64
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวขอขอบพระคุณ คุณ อบต.เต้า ที่มอบเสื้อกีฬา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว สู้ศึกกีฬากรีฑานักเรียน สพป.นม.เขต7 ทั่วไป 12 ม.ค. 64
14 วันศุกร์ ที่8 ม.ค.64คณะกรรมการติดตามจากจังหวัดออกติดตามการเตรียมงานของโรงเรียนพระราชทาน ทั่วไป 12 ม.ค. 64
15 วันศุกร์ ที่8 ม.ค.64คณะกรรมการติดตามจากจังหวัดออกติดตามการเตรียมงานของโรงเรียนพระราชทาน ทั่วไป 12 ม.ค. 64
16 วันที่ 8 ม.ค.64 ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาออกรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทั่วไป 12 ม.ค. 64
17 วันที่ 8 ม.ค.64 ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาออกรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทั่วไป 12 ม.ค. 64
18 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวันพระราชทาน ระดับจังวัด ของโรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ทั่วไป 1 ธ.ค. 63
19 โรงเรียนบ้านหนองบัว ขอขอบคุณโรงเรียนจักราชวิทยา สังกัด สพม.เขต31 นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬาประกอบด้วย ลูกฟุตบอล12ลูก มาร์คเกอร์ 1 ชุด ทั่วไป 1 ธ.ค. 63
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้มีการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลโดยย้ายเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อเตรียมปรับเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง นำโดยนายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 20 ต.ค. 63
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้มีการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลโดยย้ายเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อเตรียมปรับเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง นำโดยนายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 20 ต.ค. 63
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้มีการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลโดยย้ายเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อเตรียมปรับเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง นำโดยนายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 20 ต.ค. 63
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้มีการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลโดยย้ายเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อเตรียมปรับเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง นำโดยนายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ทั่วไป 20 ต.ค. 63
24 โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้มีการ ปรับย้ายห้องเก็บของเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาใช้เรียนรู้และศึกษาหาความรู้ ทั่วไป 20 ต.ค. 63
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้มีการ ปรับย้ายห้องเก็บของเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาใช้เรียนรู้และศึกษาหาความรู้ ทั่วไป 20 ต.ค. 63
26 โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้มีการ ปรับย้ายห้องเก็บของเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาใช้เรียนรู้และศึกษาหาความรู้ ทั่วไป 20 ต.ค. 63
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวรับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ทั่วไป 8 ต.ค. 63
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวรับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ทั่วไป 8 ต.ค. 63
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวรับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ทั่วไป 8 ต.ค. 63
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทั่วไป 7 ต.ค. 63
31 โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทั่วไป 7 ต.ค. 63
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวขอบคุณคณะอนุกรรมการทุกท่านที่ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและเป็นหนึ่งเทียมระดับ (Benchmarking) ทั่วไป 21 ส.ค. 63
33 กิจกรรมโครงการสุขภาพจิตสุขภาพกายสร้างได้ด้วยโยคะ ดำเนินการโดยกลุ่มงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั่วไป 13 ส.ค. 63
34 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.63 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นม.7 ทั่วไป 12 ส.ค. 63
35 9 ส.ค.63 อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นม.7 ทั่วไป 12 ส.ค. 63
36 ศึกษาดูงาน(ฝ่ายเทคโนโลยี)&งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 6,7,8 ส.ค.63 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ของศูนย์12อ.ชุมพวง ทั่วไป 12 ส.ค. 63
37 กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นม.7 ทั่วไป 12 ส.ค. 63