• โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว-สระปทุม ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว

โรงเรียนบ้านหนองบัว ขอขอบพระคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่มีส่วนให้การจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองบัว "ตุ้มโฮมศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าโรงเรียนบ้านหนองบัว" 13 เมษายน 2565 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกส่วนอย่างอบอุ่นครับ ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ
13 เม.ย. 65 | รับชม : 126 ครั้ง